Richey "Heb gael sylw"

Back to the Articles: (1995) page

Fe gafoddy cyfryngau yng Nghymru eu cyhuddo o anwybyddu diflaniad seren roc Cymreig.

Yn ôl Iestyn George o'r wythnosolyn roc New Musical Express, does dim digon o sylw wedi cael ei roi i achos Richey Edwards, gitarydd grŵp cwlt Manic Street Preachers o'r Coed Duon yng Ngwent. Roedd yn diodde' o iselder difirifol a does neb wedi ei weld ers Chwefror 1.

"Wy'n credu bod y rhaglenni newyddion wedi bod yn ofnadw' o ddifeddwl," meddai Iestyn George. "Fe gymerodd o wyth diwrnod i'r newyddion teledu a radio gysylltu â fi."

"Dwi ddim mo'yn gor-ddramateiddio ond, a fewn wythnos, mae'n bosib a bydde Richey wedi bod yn fyw neu'n farw... Be' sy'n hala fi'n grac yw bod hwn wedi bod yr esiampi waetha o'r ffraith bod y wasg yn anwybyddu pobol mewn grwpiau fel hyn otherwydd nad ydyn nhw'n deall nac yn dangos diddordeb yn y diwylliant."

Ond yn ôl BBC Cymru, roedd sawl adroddiad wedi bod ar Wales Today, gan gynnwys cyfweliad a rhieni Richey Edwards, ac roedd y newyddion Cymraeg a'r rhaglen Doctor Newyddion wedi rhoi sylw cyson.

"Ryden ni'n fodlon bod y stori wedi cael sylw haeddianol," meddai Ilefarydd.

[Originally published: Golwg, 23 March 1995]